pics карта карта
 
Услуги

За Нас

Консултантите на Джей Кей енд Партнерс са сертифицирани професионалисти с опит от Големите Четири одиторски компании и/или Отдели за Вътрешен Одит на международни компании. 

Всички наши консултанти имат международен опит и имат (или са в процес на получаване) на сертификати като Асоциация на Сертифицираните Счетоводители (ACCA) от Великобритания, Асоциация на Сертифицираните Публични Счетоводители (CPA) от САЩ, и Сертифициран Вътрешен Одитор (CIA) от САЩ.