pics карта карта
 
Услуги

Препоръки за работа на 
Одитния Комитет

Тези дни много компании трябва да създадат Одитни Комитети поради законови изисквания.

Джей Кей енд Партнерс (ДКП) може да помагне на клиентите със създаването на Одитния Комитет (ОК). Ние може да помогнем с разработването на статута на ОК и да съветваме ОК относно най-добри международни практики как по-добре да ръководи и подкрепя служителите в Отдел Вътрешен Одит (ОВО). 

ДКП може да съветва ОК относно най-добри практики в областта на Управление на Риска, приоритизация на ресурсите, независимост и надзор по внедряването на практика на препоръките на ОВО.

Обратно към Вътрешен Одит