pics карта карта
 
Услуги

Разработване на Вътрешни Политики и Процедури

Много често в организацията няма разработени съответните вътрешни политики и процедури, които изясняват принципи на работа и вменяват отговорности за изпълнение и създаване на документация за извършен контрол и начин на съхранение на тази документация.

Джей Кей енд Партнерс може да помогне на клиентите като разработи специфични за клиента вътрешни политики и процедури, които отговарят на нуждите и целите на компанията.

Обратно към Вътрешен Одит