pics карта карта
 
Услуги

Предотвратяване на Измами

Чрез оценяване, наблюдение и смекчаване на риска от измами и злоупотреби, вие можете да вземете информирани решения как да защитите активите и репутацията на вашата организация. Джей Кей енд Партнерс може да ви помогне да създадете един устойчив процес за оценка рискa от измами, а също така и да оцени и подсили програмата и контролите насочени срещу измамите.

Елементи от програмата срещу измами могат да включват проверка на професионалната история и процедури за оценка на кандидатите и доставчиците, тестове за откриване на измами използвани от Отдел Вътрешен Одит, разследване на измами и програма за подаване на сигнали, явни и анонимни, за измами или злоупотреби.