pics карта карта
 
Услуги

Вътрешен Одит

Нашата мисия е да предоставяме висококачествени услуги, които помагат на клиентите да постигнат техните бизнес цели. Ние се стараем винаги да надминем очакванията на нашите клиенти.
Нашата цел е да помогнем на клиентите с необходимата информация и съвет за да могат да оптимизират или създадат Отдел за Вътрешен Одит, максимизират ефикасността и ефективността на служителите, така че да могат да достигнат поставените цели на стратегическо и оперативно равнище.

Вътрешен Одит Аутсорсинг
Вътрешен Одит Ко-Сорсинг
Разработване на Вътрешни Политики и Процедури
Създаване и Развитие на Отдел за Вътрешен Одит
Препоръки за Работата на Одитния Комитет

Полезни връзки:
Български Институт на Вътрешните Одитори
Европейска Конфедерация на Институтите на Вътрешните Одитори
Международен Институт на Вътрешните Одитори