pics карта карта
 
Услуги
New Page 1

Ко-Сорсинг
 на Отдел Вътрешен Одит

Чрез ко-сорсинг на Отдела за Вътрешен Одит (ОВО) организацията може да изпозва техническа експертиза когато има нужда, което спестява време и ресурси.

Нашата задача е да подпомогнем ОВО на вашата организация с необходимите способности, експертиза и знания за да може ОВО да изпълни одитния план и неплануваните одити по молба на ръководството.

Ко-сорсингът може да продължи от 1 седмица до 12 месеца.

Обратно към Вътрешен Одит