pics карта карта
 
Услуги

Създаване и Развитие на 
Отдел Вътрешен Одит

Целта на Джей Кей енд Партнерс (ДКП) е да помогне на клиентите да създадат и развият Отдела за Вътрешен Одит (ОВО) в синхрон със специфичните нужди на организацията. Служителите на ДКП могат да помогнат на клиентите да дефинират целите, структурата и функциите на ОВО, за да спомогнат за повишаването на ефективността и ефикасността на вашата организация.

ДКП може да помогне на вашата организация с разработването на статута на ОВО и може да обучи служителите на ОВО в най-добрите международни практики в сферата на вътрешния одит.

Обратно към Вътрешен Одит