pics карта карта
 
Услуги

Аутсорсинг на Вътрешния Одит

Поради специфичните знания и опит изисквани от служителите на Отдела за Вътрешен Одит (ОВО) някои организации преценят, че пълното аутсорсване на функцията на ОВО е по-евтино и полезно. 

Нашите професионалисти имат широки познания и опит в различни индустрии и могат да осигурят един пълен аутсорсинг на функциите на ОВО на вашата организация.

Обратно към Вътрешен Одит