pics карта карта
 
Услуги

Полезни Връзки

Вътрешен Одит: 
Български Институт на Вътрешните Одитори
Европейска Конфедерация на Институтите на Вътрешните Одитори 
Международен Институт на Вътрешните Одитори


Управление на Риска:
БРИМА – Асоциация на Българските Застрахователни и Риск Мениджъри

ФЕРМА – Федерация на Европейските Асоциации за Управление на Риска


Други:
Американски Институт на Сертифицираните Публични Счетоводители

Асоциация на Сертифицираните Счетоводители, Великобритания