pics карта карта
 
Услуги

Управление на Риска

Нашата цел е да разработим за вашата организация политики и процедури за управление на ключовите рискове във финансовия отдел, оперативната дейност, производството, технологиите и други области. Нашият екип може да помогне на вашата организация с внедряването на тези политики и процедури и да улесни адаптацията на служителите по време на преходния период.

Джей Кей енд Партнерс помага на клиентите да извършват периодична оценка на общите рискове пред, които е изправена организацията и специфичните рискове в различните оперативни звена.

Връзки:
БРИМА – Асоциация на Българските Застрахователни и Риск Мениджъри
ФЕРМА – Федерация на Асоциациите на Европейските Риск Мениджъри