pics карта карта
 
Услуги

Прилагане на закона SOX

Чл. 404 от Американският закон SOX изисква всички публични компании регистрирани на Американски борси да правят оценка на своя вътрешен контрол върху изготвянето на финансовите отчети в своя годишен отчет.

Професионалистите от Джей Кей енд Партнерс могат да помогнат на вашата организация по време на тестването на вътрешните контроли съгласно закона SOX, когато ресурсите на вътрешният одит са недостатъчни, което увеличава ефикасността от разходна точка и повишава качеството на процеса на спазване на закона.