pics карта карта
 
Услуги

Услуги

Вътрешен Одит
  
Вътрешен Одит Аутсорсинг
    Вътрешен Одит Ко-Сорсинг
    Разработване на Вътрешни Политики и Процедури
    Създаване и Развитие на Отдел за Вътрешен Одит
    Препоръки за Работата на Одитния Комитет
Прилагане на Закона SOX
Предотвратяване на Измами
Управление на Риска